WITAMY NA STRONIE RZESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

K O M U N I K A T

W celu zminimalizowania skutków rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wprowadza zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zasady reżimu sanitarnego w przyjmowaniu interesantów:


1. Interesanci proszeni są o umawianie się na termin w celu załatwienia spraw drogą telefoniczną, e-mailową lub listownie.


2. Korespondencję można zostawiać w skrzynce umieszczonej na ścianie przy wejściu do biura.


3. Przychodzące osoby do biur Spółdzielni zobowiązane są do używania osłon ust i nosa.


4. Po wejściu do pomieszczenia należy dokonać dezynfekcji rąk lub rękawiczek ochronnych jeżeli są używane, pojemniki z płynem dezynfekującym umieszczone są w widocznym miejscu przy drzwiach wejściowych.


5. Na terenie biura w poczekalniach, korytarzach nie może przebywać więcej niż 3 osoby (nie wliczając pracowników), ostatnia przychodząca osoba powyżej tej liczby zobowiązana jest do wycofania się i poczekania przed wejściem głównym do budynku.


6. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego minimum 2 metry między osobami.


7. Strony przyjmowane są pojedynczo.


8. Osoby przychodzące powinny być zdrowe, bez kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni.

KOMUNIKAT ZARZĄDU RSM (PDF)


MATERIAŁY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ODNOŚNIE KORONAWIRUSA


WNIOSKI O WSPARCIE SPÓŁDZIELCZOŚCI PRZEKAZANE DO WŁADZ RP

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Gałęzowskiego 6

35-959 Rzeszów

Centrala

17 85-32-003 do 005

Sekretariat

17 85-36-593

17 85-39-194

Fax

17 865-25-50

E-mail

rsm@rsm.rzeszow.pl - Zarząd

ea1@rsm.rzeszow.pl - Osiedle Śródmieście

ea2@rsm.rzeszow.pl - Osiedle Tysiąclecia

ea3@rsm.rzeszow.pl - Osiedle Baranówka

ea4@rsm.rzeszow.pl - Osiedle Kmity

ea5@rsm.rzeszow.pl - Osiedle Krakowska-Południe

Regon

000489225

NIP

813-02-67-355

KRS

0000078521

Przyjęcia stron

PREZES ZARZĄDU LUB JEGO ZASTĘPCA
DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

[więcej]

czynne w godz. 12:00-15:00

[więcej]

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ LUB JEGO Z-CA
KSIĘGOWOŚĆ WKŁADÓW, UDZIAŁÓW I ROZLICZEŃ INWESTYCYJNYCH

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

[więcej]

czynne w godz. 7:00-15:00

[więcej]

 

Zgłaszanie awarii

NUMERY ALARMOWE:

w godz. 7-15 

 Os. Śródmieście   

      (17) 85-425-59 wew. 110, 111, 113

      ea1@rsm.rzeszow.pl

 Os. 1000-lecia  

      (17) 85-273-03 wew. 210, 211, 212

      ea2@rsm.rzeszow.pl

 Os.Baranówka  

      (17) 86-334-24 wew. 310, 311, 312

      ea3@rsm.rzeszow.pl

 Os. Kmity  

      (17) 85-647-86 wew. 410, 411

      ea4@rsm.rzeszow.pl

 Os. Krakowska-Południe 

      (17) 85-684-74 wew. 510, 511

      ea5@rsm.rzeszow.pl


  POGOTOWIE TECHNICZNE  

od  15  do  7 rano

i dni wolne  wszyscy  dzwonią: 

(17) 85-650-65

785-01-11-11  

Ważne telefony

Policja

 997

Straż Miejska

 986

Straż Pożarna

 998

Pog. Ratunkowe

 999

Pog. Tech. Gazowni

 992

Pog. Tech. Wod-kan

 994

Pog. Tech. Elektrowni

 991

Lokalizator