Mieszkania

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość inwestycyjna stanowiąca własność, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

- szczegóły w załaczniku

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie prawa odrębnej własności :

1. Lokalu mieszkalnego w Rzeszowie przy ul. Mikołajczyka 16/44 o pow. 39,80 m2

2. Lokalu mieszkalnego w Rzeszowie przy ul. Krakowska 14/1 o pow. 44,50 m2

Przewidywany termin przetargu w miesiacu listopadzie br. w siedzibie Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 w sali nr. 309, III piętro

szczegóły w załaczniku