Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

1. Wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul.: WITKACEGO 3. w Rzeszowie Przetarg nr TI-9 EA- IV/S/2019.

2. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie przebudowy instalacji gazowej wraz z przeniesieniem gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową dla budynku mieszkalnego Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.: CHMAJA 7 w Rzeszowie Przetarg nr TI-9 EA- l/P- G/2019.

Termin realizacji. Szczegółowy harmonogram realizacji zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

Oferty wg specyfikacji i projektu robót ( do pobrania nieodpłatnie w godzinach 7:00 - 10:00), należy składać do dnia; 18.11.2019r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się; 18.11.2019r.o godz. 9:15. Informacja telefoniczna 17 8532003 wew. 652.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy

- Remont i malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego 33 klatka 11

szczegóły w załączniku

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy

1. Wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piastów 11 i 13 w Rzeszowie

Termin realizacji: szczegółowy harmonogram realizacji zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Doumentacje przetargową i projekty wykonawcze robót (do pobrania nieodpłatnie w biurze RSM  w pok. 312 w godzinach 7:00 - 10:00)

Oferty należy składać do dnia 4.12.2019r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat).

Otwarcie ofert odbędzie się 4.12.2019r.o godz. 9:15.

Informacja telefoniczna 17 8532003 wew. 652 (w godz. 7:00-10:00)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.