Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy:

- renowacji elewacji, balkonów, loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Starzyńskiego 2, przetarg P-3/R/2019

Oferty prosimy składa do dnia 26.03.2019 do godziny 9:00 w Biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert rozpocznie się 26.03.2019 godzina 9:15 , informacja telefoniczna 178532003 wew. 66

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.