Roboty budowlane

Administracja Osiedla Krakowska-Południe Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 35-118 Rzeszów ul. Solarza 19a ogłasza przetarg nieograniczony P-1/2020 na wybór Wykonawcy usługi w zakresie : koszenie terenów zielonych wraz z grabaniem i wywozem trawy na Osiedlu Krakowska-Południe w Rzeszowie

Specyfikacja przetargu do odebrania w biurze Administracji Osiedla - ul. Solarza 19a w Rzeszowie.

Informacja telefoniczna 17 85-68-474.

Termin składania ofert 28.01.2020r. do godziny 9:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.