Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:


1. Wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Pułaskiego 9 , kI. V-X. etap II i III, przetarg nr TI-7/EA-I/S/12019.


2. Wykonanie przebudowy wewnętrznych elektrycznych linii zasilania i tablic rozdzielczych (WLZ) w budynkach mieszkalnych przy ul.Dąbrowskiego 33 kl.XI, przetarg nr TI-7/EA-1/E/2019


3. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej dla budynków: Dąbrowskiego 33 , Piastów 9 , Ks. Jałowego 17 , Pułaskiego 5 , przetarg nr TI-8/EA-1/P-S/2019


4. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i na remont instalacji gazowej dla budynków:
Piastów 1,3,5,7, przetarg nr TI-8/EA-1/P-S i G/2019


5. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy instalacji gazowej wraz z wyprowadzeniem gazomierzy z mieszkań na klatkę schodową w budynku przy ul. Chmaja 7, przetarg Nr TI-8/EA-1/P- G/2019


Termin realizacji : Szczegółowy harmonogram realizacji zawiera specyfikacja warunków zamówienia.
Dokumentacja przetargowa i projekty robót do pobrania nieodpłatnie w godzinach 7:00 - 10:00

Oferty należy składać do dnia; 22.10.2019r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się ;

22.10.2019r. o godz. 9:15 przetargi Nr: TI-7/EA -1/S i E/2019
22.10.2019r. o godz.10:15 przetargi Nr : TI-8/EA -1/P-S i G/2019


Informacja telefoniczna w godz. 7:00 - 10:00  tel. 17/8532003 wew 652


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Szczegóły w załaczniku

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy:

- wykonania prac w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz terenach na Osiedlu "Krakowska- Południe", przetarg P- 6/R/2019,

Oferty wg specyfikacji i projektu robót (do pobrania nieodpłatnie, ogłoszenie również na stronie internetowej) należy składać do dnia 30.10.2019 do godz. 900 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się 30.10.2019r. o godz. 915. Informacja telefoniczna 17 8532003 wew. 666.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.