Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dotyczący:

- Wykonania przebudowy wewnętrzych instalacji elektrycznych linii zasilaniai tablic rozdzielczych (WLZ) w budynkach mieszkalnych przy ul. Krakowskiej: 18D, 18E, 18F

Termin realizacji: Szczegółowy harmonogram realizacji zawiera specyfikacja warunków zamówienia.

Dokumentację przetargową i projekty robót (do pobrania nieodpłatnie w godzinach 7:00 - 10:00 ) w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 pok. 312.

0ferty należy składać do dnia  9.07.2020r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się  9.07.2020r.  o godz. 9:15

Informacja telefoniczna w godz. 7:00 - 10:00 tel. 17 853 20 03 wew 652.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dotyczący:

1. Wykonania przebudowy wewnętrzych instalacji elektrycznych linii zasilania i tablic rozdzielczych (WLZ) w budynkach mieszkalnych przy ul. Korczaka 8 w Rzeszowie, przetarg TI-4/EA-IV/WLZ/2020

2. Na wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody uzytkowej przy ul. Witkacego 1 i 2, Korczaka 2 i Wyspiańskiego 35 w Rzeszowie, przetarg TI-4/EA-IV/CWU/2020

Termin realizacji: do 31.12.2020

Dokumentację przetargową i projekty robót (do pobrania nieodpłatnie w godzinach 7:00 - 10:00 ) w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 pok. 312.

0ferty należy składać do dnia  28.07.2020r. do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert odbędzie się  28.07.2020r.  o godz. 9:15

Informacja telefoniczna w godz. 7:00 - 10:00 tel. 17 853 20 03 wew 652.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny