Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

1. Wykonanie instalacji cwu wraz z przebudową instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Pułaskiego 5, Piastów 1,3,5,7,9, przetarg TI-9/EA-I/cwu-g/2020

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji gazowej wraz z wyniesieniem gazomierzy na klatkę schodową dla budynków mieszkalnych przy ul. Chmaja 1, Krakowska 14,  przetarg TI-9/EA-I/PT-G/2020

3. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania odwodnienia i drenażu piwnic budynków mieszkalnego nr. 10 przy ul. Chrobrego w Rzeszowie oraz uzgodnieniem z MPWiK w Rzeszowie, przetarg TI-9/EA-I/wod-kan/2020

Szczegóły, harmonogram realizacji i specyfikacja w załacznikach

Informacja telefoniczna w godz. 7:00 - 10:00 tel. 17 853 20 03 wew 652

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłaszaprzetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:
1. Na przebudowę instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do indywidualnego opomiarowania w budynku mieszkalnym przy ul. I. Osmeckiego 17 i 19
Termin realizacji : zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Dokumentację przetargową i projekty robót można pobrać ze strony internetowej (załaczniki poniżej) oraz do pobrania nieodpłatnie w godzinach 7:00 - 10:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 pok. 312 .
Oferty należy składać do dnia 23 .12 . 2020 r.do godz. 9:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat).
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ; 23.12.2020 r. o godz. 9:15 w biurze RSM przy ul. Gałęzowskiego 6 pok. nr 309 bez udziału oferentów.
Informacja telefoniczna w godz. 7:00 - 10:00, tel rr 17/ 8532003 wew 652.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg na wybór wykonawcy :

Remontu elewacji, loggi w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 3, Osiedle 1000-Lecia, przetarg P-5/R/2020

Szczegóły w załączniku