Pogotowie Techniczne

   Problemy techniczne i awarie  prosimy zgłaszać:

        w godz. 7-15 (pon. do 17)

             do Administracji Osiedla "Śródmieście"    tel. (17) 85-425-59 wew.12,13

        po  godz. 15 (pon. po 17) oraz dni wolne i święta

              Pogotowie Techniczne   tel (17) 85-650-65