Rada Osiedla

Aktualny skład Rady Osiedla "1000-LECIA" - aktualizacja 5.09.2018

Rogozińska Krystyna Przewodniczące Rady Osiedla, Komisja Samorządowa
Gołąb Jan Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pazdan Ewa Sekretarz Rady Osiedla, Przewodnicząca Komisji Samorządowej
Berkowicz Józef Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Potera Jan Komisja Rewizyjna
Krok Krystyna Komisja Rewizyjna
Doskocz Mieczysław Komisja Rewizyjna
Foryt Feliks Przewodniczący Komisji Technicznej
Gubernat Antoni Zastępca Przewodniczącego Komisji Technicznej
Jakubowski Adam Sekretarz Komisji Technicznej
Kozerski Józef Komisja Techniczna
Gromek Andrzej Komisja Techniczna
Dubik Teresa Zastępca Przewodniczącej Komisji Samorządowej
Kiszka Felicja Sekretarz Komisji Samorządowej
Węglowski Jan Komisja Samorządowa