Kierownictwo Osiedla

Maria Kuźniar        - Pełnomocnk Zarządu Kierownik Osiedla       tel.(17) 86-334-24

Artur Świder         - Z-ca Kierownika ds. Technicznych

Wiesław Szeliga    - Główny Księgowy