Kierownictwo Osiedla

Artur Świder – Kierownik Administracji Osiedla      tel.(17) 86-334-24

Wiesław Szeliga Główny Księgowy