Aktualności

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2021 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w budynkach wielorodzinnych poprzez zapobieganie zatruciom, zaczadzeniom w mieszkaniach na Osiedlu Krakowska-Południe tj. przebudowa , modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniach i wykonanie nowej instalacji na klatkach schodowych wraz z zaworami odcinającymi gaz do mieszkań

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2021 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastów 5 na Osiedlu „Śródmieście” wykonano przebudowę instalacji gazowej polegającą na wymianie poziomów, pionów oraz zaworów gazowych.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2021 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania  mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W budynku mieszkalnym  wielorodzinnym przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 na Osiedlu „Baranówka” wykonano przebudowę  instalacji gazowej polegającą na wymianie poziomów, pionów oraz zaworów gazowych.

Wykorzystanie funduszu prewencyjnego PZU S.A.  w RSM Rzeszów – osiedle Śródmieście

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2020 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe w wysokości 15 000,00zł. przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego .

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym na osiedlu „Śródmieście” wykonano modernizację wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zaworami odcinającymi gaz.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2020 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe  ( 50 000,00 zł) przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania  mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W budynku mieszkalnym  wielorodzinnym na Osiedlu „Baranówka” wykonano przebudowę  instalacji gazowej polegającą na wymianie poziomów, pionów oraz zaworów gazowych.

Kierownik Administracji Osiedla RSM Baranówka

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2020 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji niżej wymienionych zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy budynku wielorodzinnym na Osiedlu Krakowska-Południe poprzez : poszerzenie drogi dojazdowej przeciwpożarowej do budynku , wykonanie placu manewrowego dla pojazdów straży pożarnej .

Urzędu Miasta Rzeszowa przekazuje informację o obowiązku meldunkowym, szczegóły w załaczniku

Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozprzestrzenianie się koronawirusa Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej odwołuje Walne Zgromadzenie zwołane w pięciu częściach w dniach 30, 31.03. i 1, 2, 3.04.2020r.

UWAGA !!!

W celu zminimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronowirusa Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wstrzymuje do odwołania przyjmowanie interesantów.
Kontakt z biurem Spółdzielni za pośrednictwem telefonów lub e maila (dane na stronie internetowej)

Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozprzestrzenianie się koronawirusa Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej odwołuje Walne Zgromadzenie zwołane w pięciu częściach w dniach 30, 31.03. i 1, 2, 3.04.2020r.

Z UWAGI NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ KORONAWIRUSA ZARZĄD RZESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODWOŁUJE ZEBRANIE CZŁONKÓW RADY OSIEDLA Z DNIA 12 ORAZ 13 MARCA 2020 ROKU.

ZE SPRAWOZDANIAMI MOŻNA SĘ ZAPOZNAĆ W SIEDZIBIE ADMINISTRACJI OSIEDLA PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która utrzymuje obowiązek meldunkowy

Szczegóły w załączniku

W załączniku przedstawiamy wykorzystanie funduszu prewencyjnego PZU S.A. w jednostkach RSM Rzeszów