Aktualności

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2022 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wincentego Pola 7 na Osiedlu „Śródmieście” wykonano przebudowę instalacji gazowej polegającą na wymianie poziomów, pionów oraz zaworów gazowych.

Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2023 z dnia 23.02.2023 r. zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w pięciu częściach w dniach 17,18,19,20 i 21.04.2023 r.

Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Śródmieście" w Rzeszowie i w Boguchwale odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Tysiąclecia" w Rzeszowie i w Błażowej odbędzie się w dniu 18.04.2023 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Baranówka" w Rzeszowie odbędzie się w dniu 19.04.2023 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Kmity" w Rzeszowie odbędzie się w dniu 20.04.2023 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Krakowska-Południe" w Rzeszowie odbędzie się w dniu 21.04.2023 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Szczegóły porządku obrad w załączniku

Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie na podstawie § 90 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Zebranie Członków Osiedla posiadających tytuł prawny do lokalu :

  • na Osiedlu "Śródmieście" w Rzeszowie i w Boguchwale odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury "Akwarium" przy ul. Pułaskiego 3 w Rzeszowie w dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 17:00
  • na Osiedlu "1000-lecia" w Rzeszowie i w Błażowej odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie w dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 17:00
  • na Osiedlu "Baranówka" w Rzeszowie odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury "Karton" przy ul. Ofiar Katynia 6 w Rzeszowie w dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 17:00
  • na Osiedlu "Kmity" w Rzeszowie odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury "Gwarek" przy ul. Bohaterów 5 w Rzeszowie w dniu 22 marca 2023 r. o godzinie 17:00
  • na Osiedlu "Krakowska - Południe" w Rzeszowie odbędzie się w Osiedlowym Klubie Kultury "Krak" przy ul. Solarza 7 w Rzeszowie w dniu 22 marca 2023 r. o godzinie 17:00
  • Porządek obrad w załącznikach

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2022 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie przed kradzieżą w budynkach wielorodzinnych na Osiedlu Krakowska-Południe poprzez: montaż domofonów w drzwiach wejściowych do klatek schodowych

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie uzyskała w roku 2022 z funduszu prewencyjnego PZU Spółka Akcyjna środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 26 na Osiedlu „Baranówka” wykonano przebudowę instalacji gazowej polegającą na wymianie poziomów, pionów oraz zaworów gazowych.