Osiedle Śródmieście

Jest najstarszym osiedlem Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie budynki są usytuowane w kilku miejscach Rzeszowa. Pierwsze budynki powstały przy ul. L. Chmaja.

    Aktualnie Administracja ‘’Śródmieście’’ posiada w swoich zasobach 41 budynków mieszkalnych ,dwa pawilony handlowo –usługowe, 79 lokali użytkowych oraz 29 lokali własnościowych. 
    Na osiedlu znajdują się szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, osiedlowy klub ‘’Akwarium’’, basen, oraz wiele placówek handlowo-usługowych co w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców osiedla. Wiele budynków ’’Śródmieścia’’ znajduje się praktycznie w centum miasta, co znacznie ułatwia mieszkańcom komunikację

Liczba mieszkańców – 6080

Liczba budynków - 41

Liczba mieszkań - 3203

Powierzchnia mieszkaniowa - 141 839,22 m2

Powierzchnia lokali użytkowych  - 13 322,29 m2

 

Administracja Osiedla "Śródmieście"  35-036 Rzeszów ul. Dąbrowskiego 33a

Zbigniew Lis - Pełnomocnik Zarządu Kierownik Administracji Osiedla

     Biuro Administracji czynne w godz. 7:00 do 15:00

     Sekretariat            - telefon  (17) 85-425-59

     Dział Techniczny    - telefon (17) 85-425-59 wew.  110, 111, 113

     Dział Księgowości  - telefon (17) 85-425-59 wew.  120, 121

     Administratorzy     - telefon  (17) 85-425-59 wew. 130, 131

     Kasa                     - telefon (17) 85-452-59 wew.  123

 

Zgłoszenia usterek i awarii:

     w godzinach pracy Administracji                                          tel. (17) 85-425-59 wew.110, 111, 113

     po godzinach pracy Administracji oraz w dni wolne od pracy  tel. (17) 85-650-65 lub 785-01-11-11