O Spółdzielni

O SPÓŁDZIELNI

Jesteśmy jedną z najstarszych i większych Spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.
Na obecną chwilę posiadamy 277 budynków wielorodzinnych z 16 671 mieszkań. Jej członkostwem legitymuje się ponad 16 tysięcy osób, a przez rejestry Spółdzielni przewinęły się nazwiska dziesiątek tysięcy osób.
Spóldzielnia jako jednostka organizacyjna składa się z pięciu wyodrębnionych Osiedli i trzech Zakładów Wykonawstwa Własnego. 

ZARZĄD

Prezes Zarządu Zygmunt Haliniak
Zastępca Prezesa Andrzej Filip
Zastępca Prezesa Stanisław Ruszała

RADA NADZORCZA

Prezydium Rady
Wierzbicki Józef Przewodniczący
Finiewicz Władysław Z-ca Przewodniczącego
Szczupak Ryszard Sekretarz
Komisja Rewizyjna
Gołąb Jan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radko Maria Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Berkowicz Józef
Kaniuczak Mieczysław
Klonowska Joanna
Nizioł Zdzislaw
Wierzbicki Józef
Komisja Samorządowa
Olszewski Józef Przewodniczący Komisji Samorządowej
Bazan Edward Sekretarz Komisji Samorządowej
Biesiadecki Adam
Finiewicz Władysław
Jakubowski Adam
Pikor Małgorzata
Uryniak Józef
Komisja Techniczna
Kosiorowski Bolesław Przewodniczący Komisji Technicznej
Kulpiński Jerzy Sekretarz Komisji Technicznej
Domka Jan
Foryt Feliks
Gromadzki Leszek
Szczupak Ryszard
Ziemliński Michał