Mieszkania

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość inwestycyjna stanowiąca własność, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

- szczegóły w załaczniku