Mieszkania

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość inwestycyjna stanowiąca własność, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

- szczegóły w załaczniku

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Rzeszowie przy ul. Krakowska 18d/65 o pow. 36,60 m2 (2 pokoje, kuchnia, X piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2021r. o godz. 10-tej w siedzibie Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 w sali nr 309, III piętro.

Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w dzienniku „Nowiny” w dniu 11.06.2021r.

Szczegóły w załączniku