Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy:

TI-6/EA-IV/WLZ/2021 - wykonanie przebudowy wewnętrznych elektrycznych linii zasilania i tablic rozdzielczych  w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowa 6b

EZ-4/R/2021 - remont i malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Sportowa 6b

EZ-5/R/2021 - remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Witkacego 1

Szczegóły w załacznikach

Informacja telefoniczna 17 856 47 86 w godzinach 7:00-10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.