Roboty budowlane

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

- przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do indywidualnego opomiarowania w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 w Rzeszowie

Oferty prosimy składać do dnia 31.05.2021r. do godziny 9:00 w Biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat), otwarcie ofert rozpocznie się 31.05.2021r. godzina 9:15 w biurze RSM przy ul.Gałęzowskiego 6 pok nr. 309 bez udziału oferentów.

Informacja telefoniczna 178532003 wew. 652 w godzinach 7:00-10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 6 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy:

1. Wykonania przebudowy wewnętrznych elektrycznych linii zasilania i tablic rozdzielczych w budynku mieszkalnym w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 9 kl: VII, VIII, IX, X, przetarg  nr: TI-3/EA-I/E/2021

2. Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przystosowaniem do indywidualnego opomiarowania w budynku mieszkalnym przy ul. Chmaja 7, przetarg  nr: TI-4/EA-I/G/2021

Termin realizacji: zawarty jest w specyfikacji szczegółowych warunków zamówienia

Oferty prosimy składać do dnia 14.06.2021r. do godziny 9:00 w Biurze Spółdzielni przy ul. Gałęzowskiego 6 (sekretariat)

Otwarcie ofert rozpocznie się:

14.06.2021r godzina 9:15  - TI-3/EA-I/E/2021

14.06.2021r godzina 10:15 - TI-4/EA-I/G/2021

Informacja telefoniczna 178532003 wew. 652 w godzinach 7:00-10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.