Kierownictwo osiedla

Zbigniew Lis         - Pełnomocnik Zarządu  Kierownik Osiedla    tel.(17) 85-425-59

Jacek Róg             - Z-ca Kierownika

Anna Jantosz        - Główny Księgowy