WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie art. 8ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/2023 z dnia 23.02.2023 r. zawiadamia, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w pięciu częściach w dniach 17,18,19,20 i 21.04.2023 r.

Dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w Osiedlu "Śródmieście" w Rzeszowie i w Boguchwale odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godz. 17:00 w Osiedlowym Domu Kultury "Tysiąclecia" przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie

Szczegóły porządku obrad w załączniku