Rada Osiedla

Aktualny skład Rady Osiedla "1000-LECIA" - aktualizacja 24.04.2023

Rogozińska Krystyna Przewodnicząca Rady Osiedla, Komisja Techniczna
Gołąb Jan Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Pazdan Ewa Sekretarz Rady Osiedla, Przewodnicząca Komisji Samorządowej
Doskocz Mieczysław Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Berkowicz Józef Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Potera Jan Komisja Rewizyjna
Węglowski Jan Komisja Rewizyjna
Jakubowski Adam Przewodniczący Komisji Technicznej
Kozak Eugeniusz Z-ca Przewodniczącego Komisji Technicznej
Gromek Andrzej Sekretarz Komisji Technicznej
Zalewski Marek Komisja Techniczna
Dubik Teresa Z-ca Przewodniczącego Komisji Samorządowej
Buczek Ewa Sekretarz Komisji Samorządowej
Kiszka Felicja Komisja Samorządowa
Krok Krystyna Komisja Samorządowa