ODK Tysiąclecia

Osiedlowy Dom Kultury „Tysiąclecia”
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
35-208 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29

Kierownik – Halina Kostoń 
Sekretariat: 17 853 64 66, kom: 698 440 714


AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ

OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY 1000-LECIA