Rada Osiedla

Aktualny skład Rady Osiedla "Baranówka" - aktualizacja 24.04.2023

Mateusz Maciejczyk Przewodniczący Rady Osiedla
August Nepelski Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
Ewa Minich Sekretarz Rady Osiedla
Komisja Rewizyjna
Jacek Cichy Przewodniczący
August Nepelski Z-ca Przewodniczącego 
Anna Rykała Sekretarz
Mateusz Maciejczyk Członek
Monika Woś Członek
Komisja Techniczna
Bolesław Kosiorowski Przewodniczący
Mieczysław Kaniuczak Z-ca Przewodniczącego
Ewa Minich Sekretarz
Marcin Bojda Członek
Komisja Kultury, Handlu i Usług
Józef Uryniak Przewodniczący
Józef Tadla Z-ca Przewodniczącego
Krystyna Porada Sekretarz
Edward Bazan Członek
Danuta Niedzielska Członek
Agnieszka Walanus Członek