ODK Karton

Osiedlowy Klub Kultury "KARTON"
35-239 Rzeszów ul.Ofiar Katynia 6

tel. (17) 86-308-01      e-mail : karton@onet.pl
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 19:00

 

Kierownik Józef Tadla

Grupy zainteresowań :

1 Grupy plastyczne:
  - młodsza od 5-7 lat (czwartek godz. 16-18)
  - starsza   od 8-13 lat (wtorek ipiątek godz. 16-18)
              Instruktor Iwona Oczoś

2. Grupa teatralna  (środa godz. 16-18)
             Opiekun Iwona Oczoś

 

3.Grupa młodych literatów (poniedziałek do piątku godz.8-12)
  - młodzież szkolna
  -Reginalny konkurs literacko-dziennikarski
             Opiekun Jerzy Nawrocki

 

4. Warsztaty dziennikarskie (poniedziałek do piątku godz.8-12)
  - młodziez szkół średnich
 - redagowanie gazety "Osiedlowy Świat"
             Opiekun Jerzy Nawrocki

  5 Społeczna Oficyna Wydawnicza  "KARTON"
  - wydawanie tomików literackich
  - bajek

 

  6. Grupy sportowe:(poniedziałek do piątku godz. 17-19):
   - piłka nożna (w zimie w hali)
   - tenis stołowy
   - zajęcia świetlicowe (gry i zabawy)
              Instruktor Piotr Kowal

  7. Ognisko Muzyczne (sobota godz.9)
    - organy, pianino, saksofon i inne
  8  Zajęcia aerobiku (wtorki i czwartki godz.18)
  9. Gimnastyka korekcyjna (wtorki iczwartki godz.18)

10. Zajęcia Chóru "Kantylena" (wtorki i piątki godz. 10 do 12)  

Cykliczna organizacja imprez w ciągu roku :
  1.Wieczory Literackie poetów Podkarpacia
  2. Promocja wydanych książek twórców Podkarpacia
  3. Organizacja imprez Związku Literatów Polskich w Rzeszowie
  4. Regionalny konkurs Literacko-Dziennikarski
  5. Wernisaże rzeźby i malarstwa  twórców  Podkarpacia
  6. Wycieczki autokarowe dla młodzieży Osiedla
  7. Dni Osiedla Andersa i Baranówka
  8. Zimowisko w okresie ferii dla młodzieży
  9. Półkolonia na wakacjach
 10. Koncerty uczniów Ogniska muzycznego 
 11. Koncerty uczniów Szkoły Muzycznej nr 2 w Rzeszowie
 12. Koncerty Chóru "Kantylena"
 13. Liga "Dzikich Drużyn" w piłce nożnej na Osiedlu
 14. Konkursy plastyczne dla dzieci
 15. Zabawy choinkowe dla dzieci z przedszkoli działajacych na Osiedlu