Kierownictwo Osiedla

Tadeusz Bilski                  - Pełnomocnik Zarządu  Kierownik Osiedla   tel. (17) 85-647-81

 Krystyna Wiśniewska   -  Z-ca Kierownika

Stanisława Tarnowska - Główna Księgowa