Osiedle Krakowska-Południe

KOMUNIKAT

  • W celu zminimalizowania skutków rozprzestrzeniania się koronowirusa Zarząd Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wstrzymuje do odwołania przyjmowanie interesantów.

  • Kontakt z biurem Administracji za pośrednictwem telefonów, e-maila lub skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu


MATERIAŁY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ODNOŚNIE
KORONAWIRUSA

Osiedle powstało na byłych terenach poligonu wojskowego, położone jest po połudnowej stronie ul.Krakowskiej.
Jest najmłodszym osiedlem Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

Liczba mieszkańców 7542

Liczba budynków 50

Liczba mieszkań 2783

Powierzchnia mieszkaniowa 155 048,07 m2 

Powierzchnia lokali użytkowych 8 448,07 m2 

 

Administracja Osiedla "Krakowska-Południe"  35-118 Rzeszów  ul.Solarza 19a

Zdzisław Wysocki Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Administracji Osiedla

Biuro Administracji czynne w godz. 7:00 do 15:00

Sekretariat               - telefon (17) 85-684-74

Dział  Techniczny      - telefon (17) 85-684-74 wew. 510, 511

Dział Księgowości      - telefon (17) 85-684-74 wew. 520, 521

Administratorzy         - telefon  (17) 85-684-74 wew. 530

Zgłoszenia usterek i awarii:

      godzinach pracy Administracji  tel. (17) 85-684-74 wew. 510, 511

      po godzinach pracy Administracji oraz dni wolne od pracy tel. (17) 85-650-65 lub 785-01-11-11