Kierownictwo Osiedla

Zdzisław Wysocki - Pełnomocnik Zarządu Kierownik Osiedla   tel. (17) 85-684-74

Maria Prostak - Z-ca kierownika Osiedla

Maria Filip - Główna Księgowa